Проверка сертификата

АБО

-----------------ТА-----------------